Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?
Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Hepimiz asgari ücreti biliriz ama asgari ücret nasıl hesaplanır sorusuna kolay kolay cevap verebilen görmedim. Sosyolojik anlamda da asgari ücret bir toplumun yaşam standardını belirliyor. Bu sebeple asgari ücretten ve bunun ülke ekonomisi ile olan ilişkisinden bahsedeceğim.

Asgari ücretteki değişiklik enflasyon ile de doğrudan ilişkili olduğundan benim gibi yaza evlilik yapanların 9-10 ay sonra ekonominin nasıl olacağını asgari ücret yordamıyla öngörebilmesi altın öneme sahip.

Asgari Ücret Nedir?
İşçilerin gereksinimlerini en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu minimum ücret teoride gıda, barınma, sağlık, ulaşım ve hatta kültürel faaliyetleri kapsar. Yani bilinenin aksine sadece 3 öğün yemek parası değildir.

Asgari Ücret Neden Önemlidir?

Asgari ücret belirlenirken çok ince çizgiler üzerinde hareket edilir. Asgari ücretin yüksek olması daha az işçi çalıştırmayla sonuçlanabilir. Liberal ekonomiler işsizlik ve kaçak işçi gibi kavramların asgari ücretin yüksek olmasıyla birebir ilişkili olduğunu söylerler. Pek katılmadığım kapitalist bir yaklaşım olsa da 2016 yılı için asgari ücretin 1000 TL’den 1300 TL (Net) çekilebileceği beklentisinden sonra birçok işveren işçi sayısını azaltmakla sopa göstermiştir. Asgari ücretin düşük olması ise sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Çocukluktan beri sadece 3 öğün yemek şeklinde düşündüğüm asgari ücretin yukarıdaki tanımı teori ve pratikte yaşadığımız farklılığı ziyadesiyle ifade ediyor.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık %50 fazlasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret websitesinden güncel hesapları takip edebilirsiniz. 2015 son yarısı için yaklaşık bir maliyet hesabı aşağıdaki gibidir.

Dönem: 01.07.2015 – 31.12.2015

ASGARİ ÜCRET 1.273,50 SGK PRİMİ % 14 178,29 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 12,74 GELİR VERGİSİ %15 72,26 (*) ASGARİ ÜCRET 1.273,50 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11 SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 197,39 DAMGA VERGİSİ % 07,59 9,67 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 25,47 KESİNTİLER TOPLAMI 272,96 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.496,36

asgari-ucret-isveren-maliyet-2015

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.