Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Hepimiz asgari ücreti biliriz ama asgari ücret nasıl hesaplanır sorusuna kolay kolay cevap verebilen görmedim. Sosyolojik anlamda da asgari ücret bir toplumun yaşam standardını belirliyor. Bu sebeple asgari ücretten ve bunun ülke ekonomisi ile olan ilişkisinden bahsedeceğim.

Asgari ücretteki değişiklik enflasyon ile de doğrudan ilişkili olduğundan benim gibi yaza evlilik yapanların 9-10 ay sonra ekonominin nasıl olacağını asgari ücret yordamıyla öngörebilmesi altın öneme sahip.

Asgari Ücret Nedir?
İşçilerin gereksinimlerini en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu minimum ücret teoride gıda, barınma, sağlık, ulaşım ve hatta kültürel faaliyetleri kapsar. Yani bilinenin aksine sadece 3 öğün yemek parası değildir.

Asgari Ücret Neden Önemlidir?

Asgari ücret belirlenirken çok ince çizgiler üzerinde hareket edilir. Asgari ücretin yüksek olması daha az işçi çalıştırmayla sonuçlanabilir. Liberal ekonomiler işsizlik ve kaçak işçi gibi kavramların asgari ücretin yüksek olmasıyla birebir ilişkili olduğunu söylerler. Pek katılmadığım kapitalist bir yaklaşım olsa da 2016 yılı için asgari ücretin 1000 TL’den 1300 TL (Net) çekilebileceği beklentisinden sonra birçok işveren işçi sayısını azaltmakla sopa göstermiştir. Asgari ücretin düşük olması ise sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Çocukluktan beri sadece 3 öğün yemek şeklinde düşündüğüm asgari ücretin yukarıdaki tanımı teori ve pratikte yaşadığımız farklılığı ziyadesiyle ifade ediyor.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık %50 fazlasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret websitesinden güncel hesapları takip edebilirsiniz. 2015 son yarısı için yaklaşık bir maliyet hesabı aşağıdaki gibidir.

Dönem: 01.07.2015 – 31.12.2015

ASGARİ ÜCRET 1.273,50 SGK PRİMİ % 14 178,29 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 12,74 GELİR VERGİSİ %15 72,26 (*) ASGARİ ÜCRET 1.273,50 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11 SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 197,39 DAMGA VERGİSİ % 07,59 9,67 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 25,47 KESİNTİLER TOPLAMI 272,96 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.496,36

asgari-ucret-isveren-maliyet-2015

AGİ Asgari Geçim İndirimi

AGİ Asgari Geçim İndirimi

Devlet tarafından ödenen asgari (askari ya da askeri değil) geçim indirimi genelde brüt maaş içine yedirilir. Net ücretle çalışanların maaşına (ki ne yazık ki bunlar ülkemizde arge çalışanlarıyla sınırlıdır diyebiliriz) AGİ eklenir. AGİ kişinin bekar ya da evli olma durumuna, evliyse eşinin çalışıp çalışmamasına ve varsa çocuk sayısına göre belirlenir.

Bir defa daha sade cümlelerle ifade etmek gerekirse henüz ödemesini yapmadığınız gelir vergisinden indirim uygulanmasına AGİ diyoruz. Eğer verginin önce ödemesi yapılıp sonra iadesi olsaydı (eskisi gibi – fişleri yazıp zarflarla verdiğimiz zamanlar) buna vergi iadesi denirdi. Çünkü o zaman iade edilmiş olurdu.

Peki gelir vergisi ya da vergi dilimi nedir?
Gelire göre vergi verilmesidir. Mesela yıllık gelirin 8.800 tl ise % 15’ini vergi olarak devlete ödersin. Buna tabi gelirlere de Yüzde 15’lik vergi dilimi denir. Gelirin 22.000 tl olduğunda ise bunun 8.800 tl’si için 1.320 tl yani %15, fazlasına % 20 vergi ödersin. %27 (76.200 tl’e kadar ) ve son olarak da %35’lik (76.200+) iki dilim daha bulunmaktadır.

agi gelir vergisi hesaplama
İşi Pratiğe dökmek gerekirse
Gelir vergisi yukarıdaki bilgiler eşiğinde yüzde 15, 2015 brüt asgari ücret de 1.647,00 tl. Bu donelerle bi hesaplama yaparsak önce ilk basamak vergi diliminden vergi miktarını buluyoruz. (1.647,00 tl x 0,15 = 247,07) ve bu hesaba göre 3 çocuğu olan ve eşi de çalışan bir ailede çalışanın agi,si 172,95 tl dir. 247,07 tl nin (%50 + %7,5 + %7,5 + %5 = %70 hesabından)

2015 verileriyle tablosal bir gösterim yaparsak

Bekar ya da evli ama eşi çalışan biri için AGİ : 90,11 TL
1 ÇOCUK 103,63 TL
2 ÇOCUK 117,15 TL
3 ÇOCUK 135,17 TL
4 ÇOCUK 144,18 TL (Allah yardım etsin)

Bu vatandaş evli ve eşi çalışmıyorsa 108,14 TL AGİ alıyor. Sonrasında

1 ÇOCUK 121,65 TL
2 ÇOCUK 135,17 TL
3 ÇOCUK 153,19 TL
4 ÇOCUK 162,20 TL (Allah yardım etsin)

gelelim agi hesaplamasına: – Brüt ASgari Ücret 2015 %15 Vergi dilimi

indirim [bekar için %50 / eş için %10 / 1. çocuk için %7,5 / 2. çocuk için %7,5 / 3. çocuk için %5 / 4. ve daha fazla çocuk için %5 ]

“Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında uygulanıyor. Buna göre 2015 yılında bekar bir asgari ücretli kendisi için 90 lira aldı, 2016’da ise bu miktar 123 liraya yükseliyor. Eşi çalışmayan asgari ücretli miktar 148 lira, aynı durumda bir çocuklu ise 166 lira, iki çocuklu ise 185 lira, üç çocuklu ise 209 liraya ulaşıyor.”

AGi 2016 yılında asgari ücretin ulaşacağı 1300 TL baz alınırsa yüzde 33lük bir zamla yeniden belirlenecek.

2016 eklemesi
Asgari ücrete AGİ de dahil ediliyor, yani 1300 liranın içinde 130 liralık bir agi yedirilmiş oldu.